Oncologie

Oncologie

Training

Oncologische training

De diagnose kanker en de daarop volgende behandelingen eisen in de meeste gevallen een zware tol. Als de behandelingen zijn afgerond kunnen de gevolgen van de ziekte een volledig herstel en terugkeer naar het dagelijks leven in de weg staan.

Deze gevolgen kunnen zich uiten in:
• Vermoeidheid
• Verstoord houdings- en bewegingsgevoel
• Verminderde spierkracht
• Verminderde mobiliteit
• Conditieverlies
• Spanningsklachten
• Pijn
• Lymfoedeem 

Fysiotherapie grijpt in op deze symptomen, in alle fasen van het ziekteproces, zowel tijdens als na de behandeling. Met name tijdens de medische behandeling van kanker is het goed om te proberen lichamelijk actief te zijn.

De behandeling kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Wanneer kan ik meedoen?

In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. De behandeling richt zich op de specifieke hulpvraag indien deze aanwezig is. Tevens is door meerdere wetenschappelijke onderzoeken gebleken dat training tijdens de medische behandeling van kanker, zoals chemotherapie, verval van spierkracht en uithoudingsvermogen tegengaat. Het lijkt er ook op dat negatieve bijwerkingen op lange termijn, zoals vermoeidheid, minder kans krijgen door vroegtijdige training. Daarom is het zinvol om ook tijdens de medische behandelingen, voor zover mogelijk, gedoseerd en verantwoord te trainen. Het trainingsprogramma wordt voortdurend aangepast aan uw niveau van fitheid in deze behandelfase.

In de herstelfase gaat het om het herwinnen van (bewegings-) functies, kwaliteit van leven en het herwinnen van controle. De behandeling richt zich op de specifieke hulpvraag indien aanwezig. Tevens is het doel actief te werken aan uw herstel, zowel fysiek als mentaal middels het oncologische trainingsprogramma. Een uitgebreide intake, bewegingsonderzoek en testen voor spierkracht en conditie bepalen uw startniveau. Het trainingsprogramma wordt geleidelijk opgevoerd en afgestemd aan uw niveau en einddoel.

De palliatieve fase begint op het moment dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing wordt gericht. De behandeling richt zich op de specifieke hulpvraag. Kwaliteit van leven staat hierbij centraal. Deze fase kan variëren van enkele weken tot jaren.

In de terminale  fase moet de patiënt afscheid nemen van het leven. De behandeling richt zich op de specifieke hulpvraag. Het comfort van de patiënt staat hierbij centraal. De fysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het vinden van een comfortabele houding, of pijn, spanning of benauwdheid verminderen door ontspannings- of ademhalingsoefeningen.

Behandeling:
De behandeling kan, afhankelijk van de hulpvraag, individueel of in groepsverband plaatsvinden.

Het doel

Het doel van oncologische training is het verhogen van de kwaliteit van leven, maar ook verminderen van de vermoeidheid, verbeteren van het uithoudingsvermogen en kracht, inzicht krijgen in belasting-belastbaarheid, verminderen van oedeem en vertrouwen in uw lichaam (terug)krijgen.

Start van het programma:
• Uitgebreide intake
• Inventarisatie van uw hulpvraag
• Nulmetingen
• Starttesten spierkracht en conditie
• Invullen van vragenlijsten 

Op basis hiervan wordt uw startniveau bepaald. U wordt begeleid door een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in de oncologische fysiotherapie. De training kan in elke fase van de behandeling plaatsvinden, zowel tijdens als na de behandeling. U heeft een individueel programma, maar werkt in groepsverband. 

De training wordt aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Omdat het programma in de meeste gevallen in groepsverband is, traint u met mensen die ook bekend zijn met deze klachten. In de groep kunt u elkaar steunen, stimuleren en ervaringen uitwisselen. 

De training

De training wordt alsvolgt opgebouwd:
• Korte warming-up
• Oefeningen ter houdings- en bewegingscorrectie
• Spierkracht training van romp, armen en benen
• Conditietraining
• Aandacht voor ontspanningsoefeningen 

Gedurende minimaal 12 weken bent u 2x per week +/- 1 uur actief bezig. De zwaarte van de oefeningen wordt geleidelijk opgevoerd, waarbij gekeken wordt naar uw mogelijkheden. Indien mogelijk traint u in kleine groepjes met vaste begeleiding. Voor, tijdens en na afloop van het programma zal de fysiotherapeut de resultaten en de voortgang met u bespreken. 

Kosten

Met een verwijzing van behandelend specialist of huisarts worden de behandelingen vaak vergoed door de ziektekostenverzekeraar. 

– Vaak kan dit op een chronische indicatie en dit betekent dat de behandelingen uit de basisverzekering worden vergoed. Echter de eerste 20 behandelingen moeten uit het aanvullende pakket worden vergoed (als er nog niet eerder fysiotherapie is gevolgd voor deze indicatie).  

– Indien u hier niet voor in aanmerking komt is het soms mogelijk om een beweegprogramma vergoed te krijgen uit de basisverzekering. De verzekering vergoed dan een periode van 3 maanden.

– Indien u niet voor bovenstaande in aanmerking kunt u dit zelf te bekostigen.