COPD

COPD

Training

Wat is COPD?

COPD is een aandoening van de longen. COPD wordt beschreven als een aandoening die gekenmerkt wordt door de ontwikkeling van onomkeerbare luchtwegobstructie. Deze luchtwegobstructie is progressief en hangt samen met de chronische ontsteking van de luchtwegen. Door de COPD neemt uw longcapaciteit in de loop van de tijd af, zodat u het steeds vaker benauwd heeft. 

U denkt misschien dat het ziekteproces niet kan worden beïnvloed omdat de longfunctie alleen maar afneemt. U zult zien dat als u inzicht krijgt in de klachten en aandacht gaat besteden aan de klachten u wel degelijk invloed kunt uitoefenen op bepaalde processen.

Klachten

Wanneer COPD bij u wordt vastgesteld heeft u waarschijnlijk vooral last van kortademigheid. Misschien bent u daarnaast al meer problemen tegengekomen zoals moeilijk ophoesten van sputum (slijm), krachtsverlies, achteruitgang van de algehele conditie en misschien zelfs depressieve gevoelens en/of isolement.

Kortademigheid wordt veroorzaakt door de afname van de longcapaciteit en door de progressieve luchtwegobstructie. Tijdens (zware) lichamelijke activiteiten, lichamelijke verzorging en/of een gesprek kan de kortademigheid u beperken. Door het aanleren van een betere ademhalingstechniek is het mogelijk de optredende kortademigheid te verminderen. Door overvloedige slijmproductie van uw longen, kan het ophoesten van sputum een probleem vormen. Gewoon ademhalen kan dan al een hele opgave worden. Dit vergt energie die u dan kwijt bent voor uw dagelijks leven. Het goed en effectief kunnen ophoesten van sputum kan u dan extra energie geven. U krijgt steeds frequenter problemen bij langdurige activiteiten zoals (trap)lopen en fietsen en kunt dit daardoor gaan ontzien.

 Dit leidt tot achteruitgang van de algehele conditie doordat u steeds minder kunt/gaat ondernemen. Hierdoor wordt u steeds meer geconfronteerd met het feit dat u COPD heeft. Het kan zelfs leiden tot depressieve gevoelens. U krijgt steeds frequenter problemen bij langdurige activiteiten zoals (trap)lopen en fietsen en kunt dit daardoor gaan ontzien. Dit leidt tot achteruitgang van de algehele conditie doordat u steeds minder kunt/gaat ondernemen. Hierdoor wordt u steeds meer geconfronteerd met het feit dat u COPD heeft. Het kan zelfs leiden tot depressieve gevoelens. U kunt namelijk de COPD niet even weg laten bij een leuke activiteit die u met uw naasten wil ondernemen, maar moet altijd rekening houden met uw longen. Hier is vanuit de omgeving niet altijd begrip voor. Door training leert u de mogelijkheden van uw lichaam beter benutten door de spieren te trainen waardoor uw spieren zuiniger omgaan met de zuurstof die door uw longen kunnen worden aangeleverd. De kortademigheid en vermoeidheid nemen af, waardoor de mogelijkheden in het dagelijks leven voor u toenemen. 

De training

Het COPD oefenprogramma is erop gericht om u zo goed mogelijk om te leren gaan met de klachten veroorzaakt door COPD. Dit gebeurt door training van de ademhalingstechniek (+ ophoesten van sputum) in combinatie met kracht- en conditietraining.
Tijdens de training wordt geprobeerd u meer inzicht te verschaffen in het proces dat COPD veroorzaakt. Er wordt tijdens de training gestart met een warming-up waarbij de nadruk ligt op de ademhalingstechniek. De rest van de training wordt ingevuld door training van kracht en het uithoudingsvermogen. U heeft een individueel programma, maar werkt in groepsverband zodat er ook mogelijkheid is voor het uitwisselen van ervaringen. Tevens is er altijd de mogelijkheid om vragen te stellen aan de fysiotherapeut. Het streven is om u zo zelfstandig om te leren laten gaan met uw COPD en u te laten functioneren op een (voor u) zo goed mogelijk niveau. De training wordt afgesloten met een cooling-down. De training duurt ca. 1 uur en vind bij voorkeur 2x per week plaats.

Klachten

De eerste behandeling bestaat uit een kennismaking waarin de problemen die u ervaart door de COPD in kaart worden gebracht. Tegelijkertijd stelt u uw doelstellingen voor de trainingen vast. Tevens worden er verschillende testen uitgevoerd om uw kracht en uithoudingsvermogen te bepalen. Hierdoor kan de training zo goed mogelijk op uw situatie worden aangepast. Daarbij wordt ook vastgesteld of u wellicht nog individuele behandeling nodig heeft.

Het beweegprogramma

Trainingsgroepen

Maandag   13.00 – 14.00 en 14.00 – 15.00
Dinsdag   13.00 – 14.00 en 14.00 – 15.00
Woensdag   Geen COPD groep                                         
Donderdag   13.00 – 14.00 en 14.00 – 15.00
Vrijdag   13.00 – 14.00 en 14.00 – 15.00