Huisreglement fysiotherapie

Huisreglement

Wij vragen u vriendelijk rekening te houden met het volgende

Huisreglement

 • De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen m.b.t.:
 • Kwaliteit dienstverlening: iedere therapeut is ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapie. (www.defysiotherapeut.com)
 • Klachten: Klachten kunt u kenbaar maken aan uw behandelend therapeut of aan een praktijkeigenaar. Tevens beschikt de praktijk beschikt over een klachtenprocedure; op verzoek kunt u deze krijgen van uw fysiotherapeut.
 • Privacy: Geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd m.b.t. de wettelijke verplichtingen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • U wordt, vanuit hygiënisch oogpunt, verzocht bij ieder bezoek een HANDDOEK mee te nemen. U wordt verzocht sportkleding en schone sportschoenen te dragen tijdens het oefenen in de oefenzaal.
 • Indien u een over gaat naar een andere zorgverzekering, wilt u dat doorgeven aan uw therapeut.
 • Indien u verhinderd bent, wordt u verzocht de afspraak 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen. Anders is de praktijk gerechtigd de behandeling bij u in rekening te brengen.
 • De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor de eigendommen van de cliënt.
 • De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.

Contact

 • U kunt ons 24 uur per dag via de mail berichten op administratie@safyr.nl

  De praktijk hanteert geen wachtlijst en heeft als richtlijn dat binnen 3 werkdagen na aanmelding het eerste consult zal plaatsvinden.

  Wij wensen u een prettige tijd in onze praktijk.

  Team SaFyR Yerseke en Hansweert

Extra info

 • Het reglement ligt ter inzage in de map praktijkinformatie in de wachtkamer. Dit wordt aan iedere cliënt(e) kenbaar gemaakt bij aanvang van de therapie, cursus en/of training. Wij gaan ervan uit dat u zich conformeert aan onderstaand reglement. Het reglement is van toepassing zolang u onder fysiotherapeutische behandeling bent en/of deelneemt aan een cursus of training. Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze diensten en producten (behandelingen, beweeggroepen, cursussen, materialen, enz.).
 • U dient wijzigingen in uw verzekeringsgegevens en/of voorwaarden direct door te geven aan de praktijk. Controleer of u een aanvullende polis hebt en voor hoeveel behandelingen of welk bedrag u verzekerd bent. De praktijk heeft afspraken met diverse zorgverzekeraars over de betaling van door u gemaakte kosten. Indien uw zorgverzekeraar (gedeeltelijk) niet vergoedt dan kunt u onze tarievenlijst in de wachtkamer of onze website raadplegen.