Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Onze diensten

Wat doet een kinderfysiotherapeut?

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motorische vaardigheden. Soms duurt dat wat langer, of wijkt dit af van hun leeftijdsgenoten. 

Een kinderfysiotherapeut helpt kinderen tussen de 0 en 18 jaar met beter bewegen. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

 

Eerst wordt het probleem vastgesteld tijdens een intakegesprek waar de ouders/verzorgers bij zijn. Vervolgens wordt er een beginniveau bepaald door een aantal testen. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld om de motoriek te gaan verbeteren. 

De behandeling bestaat voornamelijk uit oefentherapie. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld, op een veilige en verantwoorde manier. 

 

Onze kinderfysiotherapeuten

Kim Huijgens

Yvonne Zwartbol

De oefenzaal

De behandeling

De ouders/verzorgers worden tijdens de behandeling op de hoogte gehouden. Zo kunnen zij hun kind ondersteunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden. 

Soms krijgen ouders advies over een goede lichaamshouding of spelen. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met eventuele lichamelijke beperkingen van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij spelen de ouders/verzorgers ook een rol.

 

Schrijfproblemen

Onze kinderfysiotherapeute heeft een cursus gevolgd voor motorische schrijfproblemen bij kinderen. Mocht uw kind moeite hebben met schrijven, of twijfelt u over het handschrift van uw kind, dan kunt u altijd een afspraak maken om te zien of er een schrijfprobleem is en of uw kind in aanmerking komt voor kinderfysiotherapie.