CRAFTA

CRAFTA

Onze diensten

Klachten bij CRAFTA

Eén van onze therapeuten, Jenny Aarts-de Groene is CRAFTA-therapeut. CRAFTA staat voor craniofaciaal therapie. Deze opleiding richt zich op klachten aan het kaak, hoofd- en nekgebied. Denk hierbij aan: 


– Hoofdpijn
– Brandende mondpijn
– Aangezichtspijn
– Oorpijn
– Tandpijn
– Migraine
– Kaakklachten
– Oorsuizen/tinnitis
– Duizeligheid

Tijdens een intakegesprek wordt geluisterd naar uw klachten. De therapeut bekijkt welke lichamelijke onderzoeken nodig zijn. In eerste instantie zal de therapeut focussen op het nekgebied, het kaakgewricht, de schedel en het zenuwstelsel van het hoofd en gezichtsgebied.

Het doel van de behandeling

Het doel is het vinden van stoornissen in het nek-, hoofd- en gezichtsgebied. Indien deze aanwezig zijn stelt de therapeut een behandelplan op. Na maximaal 6 behandelingen wordt een (tussen)evaluatie gedaan. Samen met de patiënt (en eventueel ouder(s) van de kinderen) wordt bepaald of de behandeling voldoende aanslaat of niet.

In overleg met huisarts of specialist wordt de behandeling voortgezet, gestopt of vindt een verwijzing plaats naar een andere specialist.

Het uiteindelijke doel van de behandeling is vermindering van de pijnklachten of stoornissen in het hoofd, nek, kaak of rug.
Indien dit niet mogelijk is wordt een programma opgesteld hoe men om moet gaan met de klacht in het dagelijks leven. Samen met de therapeut wordt gezocht naar mogelijkheden hoe de patiënt zelf controle kan krijgen over zijn probleem.