Klachtenafhandeling en privacybeleid

Klachtafhandeling

Mocht u ondanks onze goede zorgen niet tevreden zijn over de door ons geleverde artikelen of het door ons verstrekte advies, neem dan direct contact met mij op. Wij doen ons uiterste best om samen met u binnen 5 werkdagen het probleem op te lossen. Wij leven de garantiebepalingen van de fabrikant na. Als de kwaliteit van het artikel niet voldoende is door aantoonbare materiaalfouten, die optreden binnen de door de fabrikant gestelde garantietermijn, dan ruilen wij het artikel direct in tegen een nieuw exemplaar. In alle andere gevallen leggen wij het product voor ter beoordeling aan onze leverancier. Als de leverancier ons uitsluitsel geeft, nemen wij direct contact met u op. 

Wij leggen uw klacht vast op een klachtenformulier. Mocht u het met de uitspraak van de leverancier niet eens zijn dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Ook klachten die betrekking hebben op een onvolledig of fout advies, die naar uw mening door de Fysiotherapiepraktijk SaFyR Yerseke-Hansweert niet juist worden afgehandeld, kunt u voorleggen aan deze klachtencommissie.Deze commissie kunt u bereiken via :

Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht
Lombokstraat 20
2022 BJ Haarlem
Tel: 023 - 700 1210
E-mail: info@eckg.nl of klachtenbehandeling@eckg.nl
w
ww.eckg.nl

Geschillencommissie

Als ook de klachtencommissie er niet in slaagt uw klacht tot tevredenheid op te lossen dan is er sprake van een geschil. Dit kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de SEMH. U kunt de SEMH –bij voorkeur- schriftelijk bereiken via:

Secretariaat Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH)
Postbus 526
2400 AM Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172-414814
Fax: 020 – 524 8118
Email: info@semh.info
Website: www.semh.info

De geschillencommissie doet voor alle partijen een bindende uitspraak. Deze uitspraak heeft betrekking op de kwaliteit van de geleverde dienst/product en niet over een eventuele tegemoetkoming van de door de klant ondervonden schade.

Privacybeleid

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens (naam, adres, contactgegevens, BSN nummer, gegevens zorgverzekeraar) te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SaFyR of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
De mammacare adviseur en de afdeling administratie hebben inzage in deze gegevens. 
Aan geheimhouding wordt invulling gegeven doordat de persoonsgegevens door wachtwoorden zijn beveiligd. De bewaartermijn van deze gegevens is 15 jaar. De klant heeft ten alle tijden inzage in zijn gegevens.
Bij datalekken zijn wij verplicht deze te documenteren. Met deze documentatie moet de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen controleren of aan de meldplicht is voldaan.