CRAFTA

Wat is CRAFTA?

Twee van onze therapeuten hebben de basiscursus ‘craniofaciale therapie’ gevolgd. Deze cursus richt zich op klachten aan het hoofd- en nekgebied. Denk hierbij aan;
- Onverklaarbare hoofdpijn
- Onverklaarbare brandende mondpijn
- Onverklaarbare gezichtspijn
- Onverklaarbare oorpijn
- Onverklaarbare tandpijn
- Migraine
- Kaakklachten
- Problemen met de ogen
- Duizeligheid

Wat doet de therapeut?

Tijdens de eerste zitting word het probleem uitvoerig geanalyseerd samen met de patiënt middels een vraaggesprek en /of een vragenlijst.
Vervolgens stelt de therapeut hypothesen op, om te kijken welke vorm van lichamelijk onderzoek nodig zal zijn. Hij of zij zal zich in eerste instantie richten op onderzoek van de functie van het hoge nekgebied, het kaakgewricht, de schedel en het zenuwstelsel van het hoofd en het gezichtsgebied.

Wat is het doel van de behandeling?

Het doel is het vinden van stoornissen in het nek-, hoofd- en gezichtsgebied. Indien deze aanwezig zijn stelt de therapeut een behandelplan op. Na maximaal 6 behandelingen wordt een (tussen)evaluatie gedaan. Samen met de patiënt (en eventueel ouder(s) van de kinderen) wordt bepaald of de behandeling voldoende aanslaat of niet.
In overleg met huisarts of specialist wordt de behandeling voortgezet, gestopt of vindt een verwijzing plaats naar een andere specialist.
Het uiteindelijke doel van de behandeling is vermindering van de pijnklachten of stoornissen in het hoofd-, nek- en gezichtgebied of ruggebied.
Indien dit niet mogelijk is wordt een programma opgesteld hoe men om moet gaan met de klacht in het dagelijks leven. Samen met de therapeut wordt gezocht naar mogelijkheden hoe de patiënt zelf controle kan krijgen over zijn probleem.