Behandelvormen

In onze praktijk bieden wij verschillende behandelvormen aan. U kunt hier vinden wat de verschillende behandelvormen inhouden. Heeft u specifiek één van deze behandelvormen nodig, vermeld dit dan bij het maken van uw afspraak, zodat u bij de juiste therapeut terecht komt.

Directe toegang fysiotheraopie (DTF)

Sinds 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig om naar uw fysiotherapeut te gaan. Vanaf dat moment geldt de Directe Toegang Fysiotherapie (DTF). Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts of specialist, maar het hoeft in principe niet meer. En dat heeft voordelen! Zo verminderd het de wachttijd en komt u 'direct' bij de specialist in beweging terecht, zodat u weer 'direct' kunt beginnen met werken aan uw herstel. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan deze, of één van de collega's, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig.

De DTF betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en indien nodig doorgestuurd worden naar eeen meer gespecialiseerde collega of huisarts. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het het KNGF, wordt toegelaten tot het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). In onze praktijk werken alleen fsyiotherapeuten die lid zijn van het CKR.